În continuarea proiectului ART NOUVEAU 1 (2017-2019, detalii aici) şi pentru un impact susţinut la nivelul promovării şi protejării patrimoniului Art Nouveau în regiunea Dunării, Institutul Naţional al Patrimoniului se implică şi în perioada următoare în activităţile de cercetare, programe educaţionale, turistice, de promovare – prin cooperare regională – parte a unui nou proiect în cadrul Programului Transnaţional Interreg Danube al Uniunii Europene.

ART NOUVEAU2
Consolidarea identității culturale a regiunii Dunării pornind de la moştenirea comună a patrimoniului ART NOUVEAU

Scopul acestui proiect, desfăşurat în perioada 2020 – 2022 în parteneriat cu instituţii şi muzee din alte 5 state riverane Dunării (Austria, Croația, Serbia, Slovacia şi Ungaria), este acela de a consolida identitatea culturală şi patrimoniul Art Nouveau din regiunea Dunării printr-un set de activităţi de cercetare, schimb de bune practici, iniţiative educaţionale, expoziţionale şi de promovare (de la organizarea Zilei Mondiale Art Nouveau la prelegeri online, ghiduri turistice, cataloage, filme şi multe altele). Pentru că patrimoniul Art Nouveau este unul dintre aspectele ce unesc oraşele şi statele de pe cursul Dunării şi care le-au influenţat acestora istoria şi devenirea, partenerii acestui proiect şi-au propus să contribuie – prin cooperare şi schimb de bune practici – la viitorul acestui patrimoniu, asigurat prin redescoperirea, promovarea şi punerea în valoare responsabilă, în acord cu provocările întâlnite şi nevoile comunităţilor patrimoniale din oraşele şi regiunile Art Nouveau.

Consorţiul este alcătuit din nouă instituţii partenere, coordonate de Municipalitatea Oradea (lider de proiect), şi anume: Institutul Naţional al Patrimoniului (România); Muzeul de Arte Aplicate, Budapesta (Ungaria); MAK Muzeul de Arte Aplicate, Viena (Austria); MUO – Muzeul de Arte şi Meşteşuguri, Zagreb (Croaţia); Universitatea Slovacă de Tehnologie din Bratislava (Slovacia), Institutul pentru Protejarea Monumentelor Culturale, Belgrad (Serbia), Universitatea Kodolányi János, Budapesta (Ungaria) și Fundația de Protejare a monumentelor istorice din județul Bihor (România).

Obiectivele şi activităţile principale ale proiectului
Obiectivul principal al acestui proiect este promovarea şi punerea în valoare responsabilă şi durabilă a patrimoniului cultural Art Nouveau ca vehicul pentru consolidarea identităţii culturale regionale şi pentru stimularea creşterii economice în regiunea Dunării. În acest scop, parteneriatul regional şi-a definit trei obiective specifice, şi anume: creşterea nivelului de cunoaştere a patrimoniului Art Nouveau în rândul publicul larg, dezvoltarea comunităţii profesionale specializate în Art Nouveau din regiunea Dunării şi profesionalizarea promovării turistice a patrimoniului Art Nouveau. Aceste obiective vor fi atinse prin cooperarea şi schimbul de bune practici constante, de-a lungul celor 3 ani de proiect, în rândul profesioniştilor provenind din ţările partenere, reprezentând sectoare şi discipline diverse.

ART NOUVEAU2 îşi asumă, aşadar, promovarea responsabilă şi durabilă a patrimoniului cultural Art Nouveau ca mijloc pentru consolidarea identităţii culturale regionale şi pentru stimularea creşterii economice în regiunea Dunării.

De ce e important?
Deşi patrimoniul Art Nouveau este omniprezent în regiune, potenţialul său este insuficient explorat şi valorificat. Activităţile educaţionale ale proiectului îşi propun să ofere publicul larg instrumente pentru a (re)cunoaşte, respecta şi proteja cât mai bine patrimoniul cultural Art Nouveau. O cunoaştere mai aprofundată a patrimoniului Art Nouveau va consolida o identitate culturală ce depăşeşte limitele graniţelor geografice şi va contribui la conştientizarea potenţialului unificator al moştenirii culturale comune al ţărilor vecine, riverane Dunării.

Valorificarea acestui patrimoniu poate ajuta comunităţile locale să-şi (re)definească şi să-şi extindă acest sentiment de apartenenţă şi identitatea culturală regională. Cooperarea continuă la nivelul comunităţii multidisciplinare şi multisectoriale de profesionişti şi cercetători va fi consolidată, extinsă şi intensificată. Scopul acestei veritabile platforme colaborative regionale este dublu. Pe de o parte, activităţile de cercetare din proiect îşi propun să producă un efect de undă, studiul aprofundat al patrimoniului Art Nouveau suplimentând cantitatea de cunoştinţe disponibile pentru proiecte viitoare şi va informa, astfel, programe educaţionale şi de promovare turistică atât în cadrul Art Nouveau 2 cât şi la nivelul comunităţilor specializate (patrimoniu, turism cultural) din cele 5 ţări.

În al doilea rând, valorificarea cunoştinţelor practice dobândite în trecut – pentru care patrimoniul construit este un martor de încredere – poate contribui la o viaţă mai bună în oraşele de astăzi. Patrimoniul Art Nouveau este sinonim cu inovaţia – atât la nivel conceptual cât şi în privinţa tehnicilor şi practicilor implicate în afirmarea cu succes, la început de secol XX, a acestui nou stil artistic, arhitectural şi decorativ.

Valorificarea insuficientă a patrimoniului cultural Art Nouveau prin turism oprește contribuţia pe care acesta ar putea-o avea la dezvoltarea regiunii Dunării. Parteneriatul urmăreşte profesionalizarea promovării turistice a stilului Art Nouveau prin implicarea în activităţi a industriei turismului şi dezvoltarea unor produse turistice competitive, de înaltă calitate, ce valorifică atât potenţialul patrimoniului Art Nouveau pentru turismul cultural cât şi calitatea informaţiei specializate puse laolaltă de specialiştii din regiune.

Pornind de la înţelegerea comportamentului turiştilor, prin realizarea de chestionare şi consultări publice, continuând prin traininguri pentru operatorii din industria turismului şi cooptarea cât mai multor parteneri pentru dezvoltarea de circuite culturale, proiectul AN2 îşi propune să ajungă la publicul larg cu informaţie de calitate, validată de specialişti şi formate de valorificare a patrimoniului cultural prietenoase, atrăgătoare şi adaptate nevoilor reale ale turiştilor şi comunităţilor cu patrimoniu Art Nouveau deopotrivă.

Totul din convingerea că diversificarea şi îmbunătăţirea ofertei turistice în regiune poate duce la creştere economică, poate genera venituri şi poate stimula crearea de locuri de muncă – punând patrimoniul cultural la baza regenerării locale.

Unul din rezultatele proiectului Art Nouveau desfășurat în perioada 2017-2019 este documentarul Art Nouveau without borders pe care îl puteți urmări mai jos. Rezultatele prezentului proiect pot fi consultate pe pagina Descoperă.

Proiect cofinanţat din Fondurile Uniunii Europene (ERDF, IPA II).
Programul de Cooperare Transnaţională Dunărea este un instrument de finanţare al Interreg care urmăreşte îmbunătăţirea aplicării politicilor şi programelor de dezvoltare regională în zona Dunării. În dorinţa de a atinge un nivel înalt şi foarte omogen de integrare teritorială, programul DTP acţionează ca un vector şi un pionier în politicile transnaţionale. Prin ele se obţin rezultate tangibile şi mecanisme eficiente de asociere între diverşii parteneri europeni, care accesează cu succes instrumente financiare EU. Programul finanţează proiecte de dezvoltare şi implementare practică a politicilor cadru, instrumente, servicii şi proiecte pilot.

Informaţii suplimentare: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/artnouveau2